Stav košíku
Zobrazit košík
0,- Kč
Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Obchod - Reklamační řád

Reklamační řád Provozovatel internetového obchodu stanovuje pro případ reklamace vad zboží a služeb následující postup

I.

 1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
 2. U zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

II.

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetí se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi nebo při vlastním odběru.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III.

 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV.

 1. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
  Barevné vyobrazení se nemusí vždy shodovat s dodaným výrobkem!

V.

 1. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího.V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI.

 1. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
 • dodání chybějícího zboží
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy

VII.

 1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII.

 1. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX.

 1. Kupující při uplatňování reklamace zašle písemně faxem, poštou nebo e-mail na adresu prodejce, případně telefonicky.
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 3. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Reklamace na provoz e-shopu se vyřizují na adrese:

Adresa:Barborská 36,Kutná Hora

Naše zásady končívají tam,kde se kříží s našimi úmysly.

Karel Kryl


Copyright Dymky-Doutniky-Vino.cz 2009 - 2024

Partneři: Vodní dýmky tabáky.cz | Elektronická cigareta|
Vodní dýmky | Vodní dýmky|bezlepkové potraviny | Vrtané studny | Tuhle změnu si užijete! |